1. Ev
  2. Örnekler
  3. Hidrolik Derin Sıvama Pres Hattı
Hidrolik Derin Sıvama Pres Hattı
İşte Hidrolik Derin Çekme Pres Hattı Satış Performansı
İsim Satış miktarı
25000 / 4000KN delme presi, su tipi 1
5000KN çizim pres, su tipi 1
4000KN çizim pres, su tipi 1
36 / 7.5MN delme presi, su tipi 1
45MN / 20MN çizim presleri 1
20MN / 4MN delme presi, su tipi 1
25MN / 5MN delme presi, su tipi 1
32MN / 6MN delme presi, su tipi 1
Burada  müşterilerimiz tarafından kullanılan hidrolik dövme basını örnekleri verilmektedir
  • 45MN delme-basma pres ünitesi
  • Büyük ölçekli delme-çekme pres ünitesi